Přírodní gama radioizotopy

V následujícím seznamu jsou usopřádány přírodní zářiče gama podle energie. V posledním sloupci je uvedena jejich příslušnost k danné rozpadové řadě a to

U

rozpadová řada uran-rádiová s mateřským radioizotopem 238U.

Th

rozpadová řada thoriová s mateřským radioizotopem 232Th.

 

Eγ [keV]

Nuklid

Rozpad.řada

53.2

Pb-214

U

75.0

Pb-212

Th

75.0

Pb-214

U

75.0

TI-208

Th

77.1

Pb-212

Th

87.2

Pb-212

Th

 

Pb-214

U

92.9

Th-234

 

99.5

Ac-228

Th

129.1

Ac-228

Th

154.2

Ac-228

Th

186.2

Ra-226

U

 

U-235

 

209.3

Ac-228

Th

238.6

Pb-212

Th

242.0

Pb-214

U

270.2

Ac-228

Th

278.0

TI-208

Th

295.2

Pb-214

U

300.1

Pb-212

Th

328.0

Ac-228

Th

338.3

Ac-228

Th

351.9

Pb-214

U

409.5

Ac-228

Th

438.8

K-40

double escape

463.0

Ac-228

Th

511.0

TI-208

Th

511.2

 

anihilační pík

562.3

Ac-228

Th

583.0

TI-208

Th

609.3

Bi-214

U

665.5

Bi-214

U

703.1

Bi-214

U

727.0

Bi-212

Th

755.2

Ac-228

Th

763.1

TI-208

Th

768.4

Bi-214

U

772.1

Ac-228

Th

782.0

Ac-228

Th

785.5

Bi-212

Th

785.9

Pb-214

U

794.7

Ac-228

Th

806.2

Bi-214

U

830.5

Ac-228

Th

835.5

Ac-228

Th

840.0

Ac-228

Th

860.4

TI-208

Th

893.4

Bi-212

Th

904.5

Ac-228

Th

911.1

Ac-228

Th

934.1

Bi-214

U

950.0

K-40

single escape

964.1

Bi-214

U

964.4

Ac-228

Th

1000.7

Pa-234m

U

1035.5

Ac-228

Th

1052.0

Bi-214

U

1078.6

Bi-212

Th

1120.3

Bi-214

U

1155.2

Bi-214

U

1238.1

Bi-214

U

1281.0

Bi-214

U

1377.7

Bi-214

U

1385.3

Bi-214

U

1401.5

Bi-214

U

1408.0

Bi-214

U

1460.8

K-40

 

1495.8

Ac-228

Th

1501.5

Ac-228

Th

1509.2

Bi-214

U

1512.8

Bi-212

Th

1538.5

Bi-214

U

1543.4

Bi-214

U

1556.9

Ac-228

Th

1580.2

Ac-228

Th

1583.2

Bi-214

U

1588.0

Ac-228

Th

1592.5

TI-208

Th /double escape

1599.3

Bi-214

U

1620.6

Bi-212

Th

1624.7

Ac-228

Th

1630.4

Ac-228

Th

1638.0

Ac-228

Th

1661.3

Bi-214

U

1667.4

Ac-228

Th

1684.0

Bi-214

U

1693.1

Bi-214

U /single escape

1729.6

Bi-214

U

1764.5

Bi-214

U

1838.3

Bi-214

U

1847.4

Bi-214

U

2103.5

TI-208

Th /single escape

2118.6

Bi-214

U

2204.2

Bi-214

U

2447.9

Bi-214

U

2614.7

TI-208

Th