Odkazy

Oficiální stránky  Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)  můžete nalézt na adrese http://www.sujb.cz/
Atomový zákon - Zákon č. 18/1997 Sb. http://www.sujb.cz/?c_id=229
Prováděcí vyhlášky SUJB http://www.sujb.cz/?c_id=87
Soupis právních subjektů provádějící měření a hodnocení radonu ( přírodní radioaktivity ) http://www.sujb.cz/aplikace/radon/...
Problematika radonu na stránkách Státního ústavu radiační ochrany (SURO) http://www.suro.cz/cz/prirodnioz/
Publikace „Izolace proti radonu“ a „Opatření proti radonu ve stávajících budovách“ vydané SUJB, zpracovatel Ing. Martin Jiránek CSc., fakulta stavební ČVÚT Praha. http://www.suro.cz/cz/publikace/radon/
Údaje o aktuální radiační situaci na území ČR z údajů Radiační monitorovací sítě najdete na adrese: http://www.suro.cz/cz/rms/svz/index_html
Úvodní stránka Mezinárodní agentury pro atom.energii (International Atomic Energy Agency) http://www.iaea.org/
Stránka U.S.Nuclear Regulatory Commission http://www.nrc.gov/