Poradenství

Kromě záležitostí týkajících se měření IZ nabízím také služby v oboru poradenství v otázkách měření radioaktivity a ochrany před ionizujícím zářením. Součástí těchto služeb je i zpracování provozní dokumentace potřebné pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření (monitorovací a havarijní plán, provozní předpisy, programy zabezpečování jakosti, návrh na vymezení sledovaného a kontrolovaného pásma, průkaz optimalizace,metodiky a pod. ). Pro pracoviště s radioizotopy, které zatím nemají dohlížející osobu s příslušnou odbornou způsobilostí nabízím externí provádění této služby na dobu potřebnou k proškolení vlastního personálu. Rozhodnutí o udělení zvláštní odborné způsobilosti pro provádění soustavného dohledu a pro řízení prací najdete ve volbě Odborná způsobilost. Zde je též uvedeno rozhodnutí SUJB, kterým se mi povoluje provádění služeb důležitých z hlediska radiační ochrany.