Nejběžnější zářiče beta

V následujícím seznamu nejběžnějších zářičů beta jsou uváděny tyto parametry

  • název spolu s nukleonovým číslem
  • poločas radionuklidu v rocích (a),dnech (d),hodinách (h) a v minutách (m)
  • maximální a střední energie, se kterou je částice emitována z jádra v jednotkách keV. V dalším sloupci je uvedená o energie vznikajících K-čar a pravděpodobnost jejich vzniku
  • pravděpodobnost danné emise v absolutní hodnotě

Radionuklid

Poločas

max
[keV]

Estř
[keV]

Ek
[keV]

Pravděpodobnost vzniku
px

H-3

12.35 a

18.60

5.68

 

 

C-14

5730 a

156.48

49.47

 

 

P-32

14.29 d

1710.40

695.00

 

 

S-35

87.44 d

167.47

48.80

 

 

Fe-55

2.75 a

 

 

Kα 5.9

0.278

 

 

 

 

Kβ 6.5

 

Ni-63

96 a

65.87

17.13

 

 

Sr-89

50.5 d

1492

583.10

 

 

Sr-90

28.7 a

546.00

195.80

 

 

Y-90

64.1 h

2284

934.80

 

 

I-125

59.3 d

 

 

Kα 27.4

1.140

 

 

 

 

Kβ 31.0

0.258

 

22.3 a

16.50

4.15 (80%)

 

 

 

 

63.00

16.13 (20%)

 

 

 

 

E total:

6.51