Nejběžnější zářiče alfa

V následujícím seznamu nejběžnějších zářičů alfa jsou uváděny tyto parametry

  • název spolu s nukleonovým číslem
  • poločas radionuklidu v rocích (a),dnech (d),hodinách (h) a v minutách (m)
  • elergie E, se kterou je částice emitována z jádra v jednotkách keV
  • pravděpodobnost danné emise v absolutním čísle

Radionuklid

Poločas

Energie E
[keV]

Pravděpodobnost emise
pα

U-234

2.457 105a

4774.8

0.725

 

 

4722.6

00275

U-235

7.037 108 a

4400

0.57

 

 

4374

0.061

 

 

4368

0.123

 

 

4218

0.062

U-238

4.468 109 a

4197

0.77

 

 

4150

0.23

Pu-238

87.7 a

5499.07

0.715

 

 

5456.3

0.285

Pu-239

2.411 104 a

5156.6

0.733

 

 

5143.8

0.151

 

 

5105.0

0.115

Pu-240

6.563 10 3a

5168.17

0.7351

 

 

5123.68

0.2639

Pu-242

3.735 105 a

4900.5

0.770

 

 

4856.2

0.230

Am-241

432.0 a

5485.60

0.852

 

 

5442.90

0.131

Cm-242

162.94 d

6112.77

0.738

 

 

6069.42

0.262

Cm-244

18.10 a

5804.82

0.764

 

 

5762.70

0.236